HomeStudie 1 - Power4FitFoot

Studie 1 - Power4FitFoot

ACHTERGRONDINFORMATIE

Studie 1 wordt uitgevoerd door Afram Akturk bij de faculteit de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) en in Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

Voetulcera zijn een frequente en kostbare complicatie van diabetes mellitus. Recente studies toonden een levenslange incidentie aan tussen 19 en 34% van diabetische voetulcera, evenals een recidiefpercentage van meer dan 75% binnen vijf jaar. De economische gevolgen zijn groot, niet alleen vanwege de behandeling van de onmiddellijke ulcusepisode, maar ook vanwege de behandeling van volgende episodes, evenals het sociale effect.

DOELSTELLINGEN

PUBLICATIES

[1] Akturk, A. Netten van, J.J., Scheer, R., Vermeer, M., & Baal van, J.G. (2019). Ulcer-free survival days and ulcer healing in patients with diabetic foot ulcers: A prospective cohort study. International Wound Journal, 16(6), 1365-1372. doi: 10.1111/iwj.13199

[2] Akturk, A., Netten van J.J., Vermeer, M., Kruse, R.R., Schaper, N.C., Van Gemert-Pijnen, J.E.W.C., Van Baal, J.G. (2021). Improved outcomes in patients with diabetic foot ulcers despite of differences in baseline characteristics