POWER4FITFOOT

Diabetische voetulcera zijn een ernstige complicaties die de levensstijl en gezondheid van patiënten verslechteren. Om dit te voorkomen wordt er in het Power4FitFoot project een Early Warning System (EWS) ontwikkeld. Met dit EWS kunnen patiënten en (informele) zorgverleners op tijd kunnen ingrijpen om een ulcera te voorkomen. Op deze website staat aanvullende informatie over de inhoud van de drie studies die gerelateerd zijn aan het Power4FitFoot project en hier worden updates geplaatst over nieuwe ontwikkelingen. Deze informatie richt zich op deelnemers van het onderzoek, partners van het Power4FitFoot project en op mensen die zich in het onderzoeksveld van diabetes en data-analyse in de gezondheidszorg bevinden.

Beschrijving van het power4fitfoot project

Het Power4FitFoot project bestaat uit drie studies en elke studie richt zich op het verwerven van nieuwe wetenschappelijke kennis die vervolgens gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van het Early Warning System. Binnen studie 1 worden cohortstudies uitgevoerd onder patienten met diabetische voet ulcers waarbij onder andere gekeken wordt naar de voorspellers van ulcervrije dagen. Studie 2 focust zich op het ontwikkelen van sensoren voor het in kaart brengen van loopbewegingen. Bij studie 3 wordt er aan de hand van electronische patientendossiers een voorspellend model ontwikkeld voor ulcers en amputaties en de behoeften van patienten en zorgverleners worden in kaart gebracht. 

De cohortstudies en de behoeften van patienten van zorgverleners zullen gebruikt worden als context voor de ontwikkeling van het EWS en vervolgens vertaald worden naar systeemeisen. Het predictieve model wordt geintegreegd in het systeem om een Early Warning te geven en deze wordt aangevuld met de sensordata om deze voorspelling verder te verbeteren. Op deze website is meer detail over de studie 1, 2 en 3 te vinden via het navigatiemenu aan de linkerzijde.

Achtergrondinformatie

Het Power4FitFoot project startte in 2019 en heeft een looptijd van vier jaar. Het wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. Daarnaast zijn de partners van het project: Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Stichting Reggeborgh, Voetencentrum Wender, Voetmax Orthopedie, Lab MicTA, Diabetesvereniging Nederland en Stichting DIAVASC.

Betrokken onderzoekers

Er zijn drie promovendi betrokken bij dit onderzoek die worden begeleid door Dr. Sjef van Baal, Prof. Dr. Paul Havinga en Prof.Dr. Lisette van Gemert-Pijnen.


Sjef van Baal Dr.
de erven van P.J.M. Havinga (Paul)
prof.dr. J.E.W.C. van Gemert - Pijnen PhD (Lisette)
Hoogleraar persuasieve gezondheidstechnologie