HomeStudie 2 - Power4FitFoot

Studie 2 - Power4FitFoot

ACHTERGRONDINFORMATIE

Studie 2 wordt uitgevoerd door Jansi Rani Rathikumar bij de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science.

90% van de zweren wordt veroorzaakt door neuropathie, die het sensorische, motorische en autonome zenuwstelsel aantast omdat mensen geen pijn, hitte of kou kunnen voelen. Daarnaast tast een perifere arteriële aandoening de slagaders aan door deze te vernauwen of verharden; deze aandoening leidt tot een ischemische zweer. De soorten diabetische ulcera zijn 1) neuropathische zweer (veroorzaakt door perifere neuropathie) waarbij een ongelijkmatige drukverdeling door voetvervorming een symptoom is, 2) ischemische zweer (veroorzaakt door diabetische perifere aderziekte (PAD)) waarbij de symptomen van PAD moeilijk te detecteren en als de zweer zichtbaar wordt, is de temperatuur de belangrijkste indicatie en 3) een neuro-ischemische zweer (een combinatie van beide) waarbij de symptomen een combinatie van beide zijn. 

De variatie in druk en temperatuur zijn indicaties van een voetulcera. Dit onderzoek begon in eerste instantie met de mobiele telefoon met infraroodcamera's om voetulcera te detecteren. Dit soort detectie is volledig afhankelijk van de temperatuur als indicatie. Echter, niet alle soorten voetzweren hebben dezelfde symptomen; Bovendien weten we niet welke patiënten welk soort zweren hebben. Daarom werd er na een gedetailleerde analyse besloten om te werken met zowel temperatuur- als druksensoren in inlegzolen om zweren te monitoren en op te sporen. De druksensor werd gekozen voor het detecteren van neuropathische ulcera en neuro-ischemische ulcera en de temperatuur voor het detecteren van ischemische voetulcera. Om de detectie van neuropathie te verfijnen werd ook de gang (gait) toegevoegd als indicator voor het opsporen van ulcera. 

DOELSTELLINGEN

1. Patronen in sensordata vinden om het risico op een ulcer te voorspellen of te voorkomen.

2. Patronen in sensordata vinden om het risico op een amputatie te voorspellen of te voorkomen.

PUBLICATIES

[1] Kulkarni, V., Seraj, F., Rathikumar, J.R. (2020). An embedded wearable device for monitoring diabetic foot ulcer parameters. PETRA ’20. Corfu, Greece. doi: https://doi.org/10.1145/3389189.3397982.

[2] Rathikumar J.R, Klooster I. T. 2 OCT 2019. Data Driven Personalized Self-Management of Patients with Heart Failure & Diabetic Foot. In Integrative approach to predict and manage high risk factors. Data2Person seminar.

[3] Rathikumar J.R, June 25 2020. CEASE: Coming Events cAst their Shadows bEfore. Smart Insole to monitor pressure and temperature of patients with diabetes and cardiovascular diseases. On PS Seminar, University of Twente.


J.R. Rathikumar MSc (Jansi)